Zoek tekst

Toon alle titels

Achtergrond

De Bijzondere Collecties bewaren het cultureel erfgoed van de Universiteit van Amsterdam en stellen het ter beschikking voor onderwijs en onderzoek. De verzamelingen bevatten een rijke verscheidenheid aan waardevolle en opmerkelijke boeken en documenten in handschrift en druk, daterend van antieke tijden tot heden en afkomstig uit alle windstreken. Deze bronnen bestrijken vrijwel alle terreinen van wetenschap, kunst en samenleving; ze documenteren onze geschiedenis en weerspiegelen het dagelijks leven van weleer.


De databank Boeken en Handschriften in de Bijzondere Collecties maakt deze rijke Amsterdamse collecties wereldwijd zichtbaar en raadpleegbaar. De database bevat een gevarieerde en snel groeiende keuze uit enkele veel geraadpleegde verzamelingen. Op dit moment bestaat die keuze uit zo’n vijftig middeleeuwse handschriften, een aantal belangwekkende boeken uit de Bibliotheca Rosenthaliana, de dagboeken van Willem de Clercq en werk in handschrift, typoscript en druk van vermaarde letterkundigen als Multatuli, Frederik van Eeden en Albert Verwey.


Toon alle titels